ÚS D'EMBALATGES

UTILITZEM MATERIALS

100% RECICLABLES

UTILITZEM ENVASOS NEUTRES

I TRANSPARENTS

Evitem l'ús de tintes per a facilitar el seu reciclatge i minimitzar-ne el cost

PRIORITZEM L'ÚS D'ENVASOS

MONOMATERIALS

- Són fàcils d'identificar

- Són fàcils de separar

- Són fàcils i econòmics de reciclar

LA MIDA JUSTA D'ETIQUETATGE

- Utilitzem la mida i quantitat òptima d'etiquetes i evitem un ús innecessari d'embalatge.

- Com menys pes d'embalatge porta el producte, menor serà la contaminació per emissions de CO2 derivada del seu transport.

La Torre forma part del grup AGROFRESC