La biomassa utilitza com a font d'energia matèria orgànica d'origen vegetal. És l'energia de la natura. Els residus forestals, restes de poda, restes de cultius agrícoles entre d'altres són transformats en energia capaç d'escalfar la caldera a més de 100ºC per a elaborar els iogurts i les postres  de La Torre. Aquesta bioenergia és una de les energies renovables que aposten per l'oportunitat de treballar mitjançant un model d'economia circular.

REDUÏM EL RISC D'INCENDIS
La biomassa és molt més que l'ús d'energia renovable: 

- Dinamitzem la gestió forestal

- Treballem per la prevenció d'incendis dels nostres boscos- Minimitzem l'ús de combustibles fòssils

- Conservem la biodiversitat- Reduïm de manera significativa les emissions de CO2

BIOMASSA PROCEDENT
D'AREES DE GESTIÓ PRIORITÀRIA

L’any 2011 es va instal·lar a la granja la caldera de biomassa Herz per a ús tèrmic industrial, amb una potència de 350 kW, 10.000 litres d’inèrcia i amb una sitja muntada sobre bancada, en format contenidor. Amb la compra de biomassa procedent de les Àrees de Gestió Prioritària per a la prevenció d’incendis, s’ha fet un pas més per refermar aquest compromís amb el medi ambient, la sostenibilitat i el planeta perquè, a banda d’utilitzar un combustible renovable com  és la biomassa, també s’està contribuint a la prevenció d’incendis dels boscos de la demarcació de Barcelona, on està ubicada l’empresa, contribuint també a la conservació dels boscos i de la biodiversitat del territori. Amb la caldera de biomassa, La Torre és capaç de produir energia a més de 100ºC, i això permet fer diferents processos de producció, com la pasteurització de la llet o el procés de maduració dels iogurts i quefirs a les càmeres, però també dona energia per abastir tot el circuit calorífic (aigua sanitària, calefacció de l’habitatge, etc.)