RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA

AMBIENTAL

PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DELS PRODUCTES KM0
La dinamització de productes de proximitat és un model de consum que contribueix a la millora d’una economia sostenible i redueix la petjada ecològica.

BIOMASSA I GESTIÓ DE BOSCOS
Participem en la prevenció d’incendis forestals mitjançant el consum de biomassa per a ús tèrmic industrial.

VOLS SABER-NE MÉS?

PACKAGING

Prioritzem l’ús  de packaging monomaterial i de pesos lleugers per a que el seu reciclatge sigui menys costós i econòmic; i a més a més, que pugui reduir l’impacte ambiental en emissions de monòxid de carboni derivat del transport de mercaderies.

OBJECTIU 2025
50% d'ENERGIA
RENOVABLE

Actualment, més del 30% d'energia de La Torre prové de la biomassa. L'objectiu a assolir abans del 2025 és que almenys el 50%  del total del mix d'energia consumida provingui de fonts d'energia verda, mitjançant la instal·lació de plaques solars.